- OBS -

 

UMEMARKNAN kommer ej att arrangeras under år 2019 dels p.g.a. att vi bytt mässlokal och flyttat vår hälsomässa - Mirakelmässan in till nya lokaler i Umeås centrala region och nytt datum för UMEMARKNAN har därav inte planerats.

 

 

U M E M A R K N A N

- I HJÄRTAT AV NORRLAND -